FANDOM


Nyomozó, Kultúrhérosz, a Földlakók és az Űrlakók közeledésének egyik kulcsfigurája, a földi Telepesek űrbe rajzásának egyik elindítója.


Kedvenc mondása köztudottan "Szent Jozafa!" volt, melynek eredetét ő maga sem sejtette. Pipázott. Apja atomfizikus volt, olyan besorolással, amely New York City legnagyobb jövedelmű rétegébe emelte. Ám az üzemben szerencsétlenség történt, amelynek következményeit ~ apjának kellett viselnie, így alacsonyabb kategóriába sorolták. ~ ekkor egyéves volt. A család barakkokba költözött, és nélkülöznie kellett.


~ édesanyja nem sokkal a tragédiát követően meghalt, mogorvává, reményvesztetté vált édesapja pedig akkor távozott, amikor ~ betöltötte a nyolcat. Egyetlen rokona, Boris nagybátyja túl szegény volt ahhoz, hogy nevelje, így árvaházba került. Tanulmányai befejezése után azonnal közhivatalnoki pályára lépett, és letelepedett abban a körzetben, ahol haláláig élt.


Először a 122/A számú közös terem egyik legényhálófülkéjében lakott. Még ebben az évben ismerkedett meg későbbi feleségével, Jezebel Navodnyval.


Nem sokkal később saját lakásért folyamodott, amit feltételesen meg is kapott arra az esetre, ha megnősül. Hamarosan össze is házasodtak.


A Sarton-ügy kezdetén (Lásd: Isaac Asimov: Acélbarlangok)) két év óta C5-ös besorolása alapján korláttal elkerített munkahely járt neki, hetente háromszor étkezhetett otthon, a közös mosdóhelyiségben privát fülkéje volt mosógép és zuhanyzó számára. Az ügy kapcsán főnöke, Julius Enderby C6-os besorolást ígért neki, ami újabb kiváltságokkal járt volna. Kapott volna ülőhelyet az Expresszjáratokon csúcsidőben, és nem csak tíztől négyig. Bőségesebb választék járna a körzeti étkezőkben, jobb lakást kaphatna, és állandó belépőt a napozóteraszra. Amikor kiderült, hogy ~-nek egy űrlakót kell maga mellé vennie társnak a nyomozás során, sőt az Űrlakónak Baleyékkel kell laknia, Enderby megemelte az ajánlatát C7-es kategóriára. Az űrlakó R. Daneel Olivaw volt, a világegyetem első emberszabású robotja. Nyomozás közben - tudta nélkül - kísérletet hajtottak végre ~-n. Erre a célra szolgáló kábítószer hatása alatt meggyőzték, hogy a túlnépesedett, katasztrófa felé tartó Föld problémáit kolonalizációval kell megoldani. Az Űrlakók legnagyobb meglepetésére a szer ellenére is csak bizonyos távolságtartással, racionálisan és praktikusan közelítve vette át a nézeteiket. Ugyanakkor elkezdte meggyőzni a Föld konzervatív mozgalmának tagjait is az újabb kirajzás szükségszerűségéről, és a Cerebroanalízisre képes R. Daneel Olivaw szerint érvelése pozitív mentális változásokat indított el. Így az Űrlakók elérték céljukat, mert meggyőződtek róla, hogy létezik a Földlakók bizonyos társadalmi rétegében - a puritánabb életre vágyó konzervatívok között - el lehet ültetni a kolonizáció iránti vágyat, és az emberek ismét ki fognak rajzani a Földről. Ezért az Űrlakók dolguk végeztével felszámolták az Űrvárost, és hazautaztak a Külső Világokra.


Bár ~ sikeresen kinyomozta, hogy dr. Sarton haláláért Julius Enderby rendőrfőnök, a konzervatívok egyik vezéralakja a felelős, az Űrlakók hajlandóak voltak eltussolni az ügyet, hogy ne zavarják meg az újonnan kialakult, politikailag roppant kedvező helyzetet. ~ az ígéret ellenére csak C6-os besorolást kapott.


A Sarton-ügy után nem sokkal Washingtonba kérették, ahová repülővel ment. (Lásd: Isaac Asimov: A mezítelen nap) Ez volt a negyedik repülőútja. Az Igazságügy-minisztériumban Albert Minnim Államtitkár fogadta, és közölte, hogy ideiglenesen a Soláriára helyezik nyomozni. A bolygón gyilkosság történt, és ilyen bűnt több száz éve nem követtek el a Külső Világokon. A Solariai hatóságok kifejezetten őt kérték fel a feladatra, mert olyan sikeresen oldotta meg a Sarton-ügyet, ráadásul képes volt együttműködni egy űrlakóval, aki még robot is volt. A küldetés idejére családjának és neki eggyel magasabb, C7-es besorolást ígértek - ami siker esetén véglegesíthető. A Föld politikusai természetesen a legmesszebbmenőkig igyekeztek kihasználni, hogy a Külső Világok meghódítása óta először földlakó teheti a lábát egy idegen bolygóra. Ezért gyakorlatilag azzal bízták meg a nyomozót, hogy kémkedjen, tárja fel az űrlakók gyengéit. A földlakók száz éven belül elsöprő gazdasági, politikai, katonai nyomásra számítottak az űrlakók részéről, amely lehetetlenné teszi a további földi életet. A Solarián végzett eredményes nyomozása után (Delmarre-ügy) a Föld felülvizsgálta a Külső Világokkal kötött kereskedelmi egyezményeket, és ebből a bolygónak jelentős haszna származott.


Negyvenöt éves korában mozgalmat indított, amellyel a Földlakókat arra próbálta rávenni, hogy visszatérjenek a természethez. (Lásd: Isaac Asimov: A Hajnal bolygó robotjai) Követői a Föld felszínén mezőgazdasági munkát végeztek, tulajdonképpen robotok helyett, az időjárás viszontagságainak kitéve. Azok az emberek csatlakoztak hozzá, akik a csillagokról ábrándoztak, akik egy szép napon új világokat szerettek volna meghódítani, hogy a földlakók összezártságtól, maradiságától és az űrlakók elkényelmesedésétől egyaránt mentes társadalmat hozzanak létre. A kirajzáshoz persze a Külső Világok engedélye kellett, hiszen ők uralták az űrt. ~ Solariáról való visszatérése után nem sokkal kérte meg Minnim államtitkárt, hogy járjon ki neki egy engedélyt az Aurórától. Ekkor már C-7-es besorolása volt a rendőrségen. (Lásd: Isaac Asimov: A Hajnal bolygó robotjai).


Harmadik találkozása R. Daneel Olivaw-vel az irodájában történt. A robot a segítségét kérte, hogy segítsen a két tudós - Alfred Barr Humboldt és Dr. Gennao Sabbat - közötti vitában az igazságot kideríteni. ~ a rejtély megoldása során a két tudós robotjait felhasználva bebizonyította, hogy Humboldt hazudik. Lásd R. Preston. (Lásd: Isaac Asimov: Robottörténetek - Tükörkép) Olivaw az ő tiszteletére kezdte el megvalósítani Galaxiát. Személyéről és Solariai szerelméről legendák szólnak. (Lásd: Isaac Asimov: Alapítvány és Föld) (Lásd: Isaac Asimov: Alapítvány és Birodalom)

Forrás: ALAPÍTVÁNY ÉS ASIMOV – Részletek az Enciklopédia Galaktikából (1997-2007) - Galaktikus Könyvtár 1. kötet
A szócikket készítette és feltöltötte: Györgyi Ákos. Cikksorszám:0065
A szócikk az alábbi művek alapján készült:
Isaac Asimov: A mezítelen nap
Isaac Asimov: A Hajnal bolygó robotjai
Isaac Asimov: Acélbarlangok
Isaac Asimov: Alapítvány és Birodalom
Isaac Asimov: Alapítvány és Föld